• امروز دوشنبه پانزدهم آذر 1400 

اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

پیام مدیرکل اوقاف گیلان به مناسبت 13 آبان

پیام مدیرکل اوقاف گیلان به مناسبت 13 آبان

مدیرکل اوقاف گیلان به مناسبت 13 آبان و روز ملی مبارزه با استکبار پیام صادر کرد.

 پنج شنبه 13 آبان 1400   14  0      

متن پیام به شرح زیر است:
ظهورمعناداروپیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری ومحوریت ولی فقیه زمان حضرت امام خمینی(ره)باالگوبرداری ازقیام عاشوراوهمدلی ووحدت مثال زدنی جبهه انقلابی،سرآغازکوتاه کردن حقیقی دست پلیدوخون آشام جریان استکباری به سرگردگی رژیم ظالم ومتکبروخطرناک وضدانسانی آمریکابوده ومظهراتمش تعطیلی سفارتش بعنوان تسخیرلانه جاسوسی آمریکادرسیزده آبان۱۳۵۹محسوب می شودامانکته اساسی همانا عبرت نگرفتن این رژیم خسارت آوردرمقابل شکستهای پی درپی ازملت بزرگ وعاشورایی وانقلابی ایران است یعنی تسخیرلانه جاسوسی پیش آمدوازشکستش عبرت نگرفتند،جنگ رابرایران تحمیل کردندوبامقاومت مومنانه ملت مواجه شدندوشکست خوردندولی عبرت نگرفتند.ونیزاقدام ناجوانمردانه به ترورهاوتهدیدها وتحریمها وفشارهای گوناگون اقتصادی وسیاسی وطراحی فتنه۷۸و۸۸و۹۶ و...که باچراغ سبزبعضی مدیران غرب گراونیزخواص بی بصیرت ووجاه طلب ولجوج داخلی پیش آمدوبازباحضورمعناداروهمه جانبه مردان وزنان بویژه جوانان باغیرت منجربه شکست وعقب نشینی شدندولی عبرت نگرفتند،باتحریک کشورهای اطراف واکناف ایران ونیزقومیتهاوقبیله ها وگرایشهای مذهبی،دنبال اختلاف انگیزی بودندکه باهوشیاری همگان سرشان به سنگ خوردولی عبرت نگرفتند،بابه شهادت رساندن سیدوسالارجبهه مقاومت سرداردلهاحاج قاسم سلیمانی،دنبال عقب نشینی ملت بودندولی باحضورحماسه سازوماندگارملت درتشیع جنازه بی نظیرونیزحمله موشکی عین الاسدمواجه شدندوابهت شان شکست وباعث اخراجشان ازمنطقه شدولی عبرت نگرفتند.ظاهراقراراست آمریکاهرسال چندبارسیلی پنهان وآشکارازجریان وجبهه انقلابی وولایی ایران بزرگ وباعظمت به رهبری امام خامنه ای بخوردکه یکی ازبزرگترین سیلی سخت درآستانه سالگردوپاسداشت سیزده آبان همین شکست آمریکاازلشکروسپاه باصلابت ومقتدرایران اسلامی دردریای عمان است وباردیگردست نحیف و بزرگ ترک خورده وبسیارضعیف آمریکاراشکست وباعث اضمحلال وآبروریزی آن رژیم منحوس شدکه امیداست آنقدردیگرچیزنباشندکه عبرت نگیرند.
(ستارعلیزاده مدیرکل اوقاف واموخیریه گیلان)
برچسب ها  

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 

پربازدیدترین اخبار